10/9/07

RECUPERACIÓ LLENGUA CATALANA I LITERATURA DE 1R BATXILLERAT

Els alumnes que hagin de presentar-se a la recuperació de 1r Batxillerat de Llengua Catalana i Literatura la data és:
Dia 11 d'octubre de 10'15h. a 11'15h.