21/9/07

Sortida al teatre dels alumnes de 1r i 2n d'ESO

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO aniran al teatre el dia 23 de gener. L’obra que veuran és Hamlet de William Shakespeare.Podeu consultar el següents enllaços:
http://www.xtec.es/~salonso/hamlet.htm
http://www.einadescola.com/einadescola/index.html