9/9/07

Sortida de 2nESO a la Biblioteca de Can Butjosa
Els alumnes de 2n ESO faran una sortida el mes d'octubre a la Biblioteca de Can Butjosa. Aniran mig grup cada vegada, llevat del 1rA. Els dies de la sortida són: 3-5-8-10-17-22-26-29 -31.

http://bibut.parets.org/catala/main.htm