10/4/08

Activitats a fer de català a la llibreta el dia 10-04-08

pàgina 173, exercici 20

pàgina 181, exercici 3

pàgina 185, exercicis 8, 9, 10