25/5/08

Examen 1r batxillerat

Tema 5: Gramàtica a partir de la pàgina 177
Tema 6: Gramàtica
Tema 7: Llengua i comunicació
Tema 8: Llengua i comunicació
Tema 9: Llengua i comunicació
Fonètica