29/1/09

Tasques a fer a l'aula d'ordinadors els dies 5, 12 i 19 de febrer

Unitat 5

1.Tria dos poemes de la pàgina 134, que estan escrits a les pàgines 132 i 133, i contesta'n les preguntes.

2. Pàgina 137, exercici 1.

3. Síntesi, pàg. 138.

4. Pàgina 142, exercicis 1 i 4

5. Pàgina 143, exercicis 5, 6 i 10

6. Pàgina 144, exercicis 14, 15 i 16.

7. Pàgina 145, exercici 18

8. Pàgina 152. exercicis 1, 2 i 4


Heu d'enviar aquests exercicis per ordre amb el numero de pàgina, exercici i la solució a quartaparets@gmail.com o quartbparets@gmail.com.

Si acabeu abans de fer els exercicis, podeu dedicar el temps al que vosaltres vulgueu.


Les proves de la unitat 5 seran:

24 de febrer dictat (pàg. 150)

26 de febrer prova a l'aula d'ordinadors

27 de febrer prova de la unitat 5