25/2/09

Primer batxillerat 26.02

1.4 Josep Vicenç Foix.
1. On va néixer?
2. Quin negoci tenia la seva família?
3. Quins autors clàssics el van influir?
4. Què inicia el 1916?
5. A què contribueix?
6. Revistes en les quals col·labora?
7. El 1922 inicia amb el pseudònim focius…
8. Com s’autoanomenava, i perquè?
9. Títol dels seus llibres de proses poètiques?
10. Amb qui es casa?
11. Quina tasca porta a la clandestinitat?
12. Obres que publica després de la guerra?
13. Premis que li donen al final de la seva vida?
Innovació i creació
14. Com és la seva obra?
15. Temes?
16. Paradoxes?
Filiació avantguardista: el surrealisme
17. Què vol dir quan afirma que cadascú havia de ser la seva pròpia avantguarda?
18. Amb què es relaciona còmodament del surrealisme?
Fidelitat a la pròpia tradició
19. com s’autodefinia?
20. Quina és la tradició literària de Foix?
Llengua i estil
21. Quin tipus de llengua?
22. Què és l’obscurantisme?
23. Onze Nadals i un cap d’any de què es tracta?