11/6/10

temari recuperació 3r ESO

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES


TEMARI PER LA RECUPERACIÓ DE TERCER D’ESO


1. PREGUNTES SOBRE LES PÀGINES:

10, 30, 36, 56, 62, 82, 88, 108, 114, 128, 134, 140, 160, 166, 180, 192
2. ORTOGRAFIA

Redacció de 100 paraules, baixaré 0,1 per falta
Temes a triar:
La meva relació amb la televisió.
Recomenació d’un llibre de lectura
Què espero de quart d’ESO?
Recomana un lloc de Parets a un amic estranger
Fes una notícia inventada.3. GRAMÀTICA

Per avaluar aquest apartat posaré exercicis de la part del llibre de text de gramàtica.
Cada part s’avaluarà sobre cinc punts en total 15 punts sobre 10