16/9/07

LECTURES DE 3R D'ESO CURS 2007-2008

Lectures de 3r d'ESO

1.Com un miratge. Maria Mercè Roca.
2.Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme .Georgia Byng.
3.Interfase amb mosca.Joaquim Carbó.
4.El violí d'Auschwitz . Maria Àngels Anglada.
5.Què farem, què direm?. Pep Coll.
6.Les bruixes .Roald Dahl.
7.Fahrenheit 451.Ray Bradbury.
8.Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent.J.Fran.
9.Harry Potter i la pedra filosofal.J.K. Rowling.
10.La pell freda.Albert Sánchez Piñol.
11. Podeu triar qualsevol altre llibre que us agradi llegir.

Normes

a)És obligatori fer una lectura al primer trimestre, tres al segon i dues al tercer. Independentment d'això, se'n poden fer més per augmentar la nota global de l'avaluació.
b) Els llibres de lectura es poden triar a la biblioteca del centre, a la biblioteca de Can Butjosa, a la biblioteca de Can Rajoler, de casa o de qualsevol altra biblioteca.
c) Els llibres de lectura triats s'han de mostrar prèviament al professor de català perquè en doni el vist-i-plau. Dia màxim per triar el llibre i dir-ho al professor dia 1 d'octubre
d) Els treballs de lectura s'han de fer a ordinador i amb molta netedat. Si hi ha algun problema, se'n pot parlar.


Estructura del treball

a) S'ha de fer una portada on constaran les dades següents:

Nom de l'alumnat, Curs, Data de lliurament, número de lectura, títol, autor i editorial i Valoració personal de l'1 al 10.

b) S'ha de fer un resum de l'argument del llibre, d'un minim de 15 ratlles d'ordinador.

c) S'ha de posar l'opinió personal i les impressions que s'han tingut durant la seva lectura.


Data màxima de presentació: dia 14 de novembre a l'adreça de correu electrònic que se us ha donat a principi de curs. El fitxer ha de ser de WORD, amb lletra arial de cos 12 i a doble espai. El fitxer ha de portar el nom de la persona que l'envia.