15/9/07

Treball de "La bogeria"


Treball que els alummes de 1r de Batxillerat de Literatura haureu de fer en grup de tres persones. Cadascuna haurà d'escollir un rol i fer el que li indica el document.
Per començar cal que cliqueu a l'enllaç següent:
Narcís Oller