10/3/08

CONCURS LITERARI

CONCURS LITERARI SANT JORDI 2008

CATEGORIES

ESO

A.TEXT LITERARI EN CATALÀ 1r CICLE

B.TEXT LITERARI EN CASTELLÀ 1r CICLE

C.TEXT LITERARI EN CATALÀ 2n CICLE

D.TEXT LITERARI EN CASTELLÀ 2n CICLE


BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

E. TEXT LITERARI EN CATALÀ

F. TEXT LITERARI EN CASTELLÀ

BASES

1.Els originals hauran de ser escrits a ordinador , amb un màxim

d’extensió de tres DIN A4 a doble espai, lletra arial i de cos 12,

seran presentats per triplicat, signats amb un pseudònim i posats

en un sobre gran, damunt del qual figurarà la categoria i el títol.

També s’hi introduirà un sobre petit amb el pseudònim a fora

i el nom real i curs a dins.

2.Els originals es lliuraran als professors/res de llengües.

La data límit per presentar els treballs és el 14 d’abril.

3.Els premis seran d’un val per poder adquirir llibres o música.

4.El lliurament de premis es farà públic durant la festa del dia de Sant Jordi.

5.El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.