2/3/08

Calendari de català de la 3a avaluació

Proves

Prova de la unitat 6............................................ 31 de març
Prova de la unitat 7.............................................29 d'abril (3A) i 30 d'abril (3B). Aquesta prova serà a l'aula d'informàtica i serà per parelles.
Prova de la unitat 8........................................... 26 de maig


Dictats d'examen
Dictat de la unitat 6.............................................. 2 d'abril
Dictat de la unitat 7............................................. 28 d'abril
Dictat de la unitat 8............................................28 de maig
Llibre
Tria del llibre......................................................12 de març
Lliurament del treball del llibre...................... 30 d'abril