2/3/08

LECTURES DE 3R D'ESO de la 3a avaluació

Lectures de 3r d'ESO

1.Com un miratge. Maria Mercè Roca.
2.Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme .Georgia Byng.
3.Interfase amb mosca.Joaquim Carbó.
4.El violí d'Auschwitz . Maria Àngels Anglada.
5.Què farem, què direm?. Pep Coll.
6.Les bruixes .Roald Dahl.
7.Fahrenheit 451.Ray Bradbury.
8.Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent.J.Fran.
9.Harry Potter i la pedra filosofal.J.K. Rowling.
10.La pell freda.Albert Sánchez Piñol.
11. Podeu triar qualsevol altre llibre que us agradi llegir.

Normes

a)És obligatori fer una lectura aquest 2n trimestre. Independentment d'això, se'n poden fer més per augmentar la nota global de l'avaluació.
b) Els llibres de lectura es poden triar a la biblioteca del centre, a la biblioteca de Can Butjosa, a la biblioteca de Can Rajoler, de casa o de qualsevol altra biblioteca.
c) Els llibres de lectura triats s'han de mostrar prèviament al professor de català perquè en doni el vist-i-plau. Dia màxim per triar el llibre i dir-ho al professor dia 12 de març
d) Els treballs de lectura s'han de fer a ordinador i amb molta netedat. Si hi ha algun problema, se'n pot parlar.

Estructura del treball

a) S'ha de fer una portada on constaran les dades següents:Nom de l'alumnat, Curs, Data de lliurament, número de lectura, títol, autor i editorial i Valoració personal de l'1 al 10.
b) S'ha de fer un resum de l'argument del llibre, d'un minim de 15 ratlles d'ordinador.
c) S'ha de posar l'opinió personal i les impressions que s'han tingut durant la seva lectura.
Data màxima de presentació: dia 30 d'abril a l'adreça de correu electrònic que se us ha donat a principi de curs (terceraparets@gmail.com) (tercerbparets@gmail.com) .

El fitxer ha de ser de WORD, amb lletra arial de cos 12 i a doble espai. El fitxer ha de portar el nom de la persona que l'envia.