10/9/08

Lectures de català de 4t d'ESO

LECTURES DE 4T D'ESO CURS 2008-2009

1. Aire negre. Agustín Fernández. Edicions Bromera.
2. Els dimonis de Pandora.Silvestre Villaplana. Edicions Bromera.
3. El diari vermell de Flanagan. Columna edicions.
4. El diari vermell de la Carlota . Gemma Lienas. Editorial Empúries.
5. El diari lila de la Carlota. Gemma Lienas. Editorial Empúries..
6. El violí d’Auschwitzs .Maria Àngels Anglada. Columna edicions
8. Frankestein. M. Shelley. Edicions Bromera.
9.Malson. Àngels Moreno. Edicions Bromera.
10. L'últim patriarca.Najat El Hachmi. Editorial Planeta.
11. Estripar la teranyina. Maria del Carme Roca. Editorial Baula.
12.. Podeu triar qualsevol altre llibre que us agradi llegir.

Normes
a)És obligatori fer una lectura al primer trimestre, una al segon i una al tercer. Independentment d'això, se'n poden fer més per augmentar la nota global de l'avaluació.
b) Els llibres de lectura es poden triar a la biblioteca del centre, a la biblioteca de Can Butjosa, a la biblioteca de Can Rajoler, de casa o de qualsevol altra biblioteca.
c) Els llibres de lectura triats s'han de mostrar prèviament al professor de català perquè en doni el vist-i-plau. Dia màxim per triar el llibre i dir-ho al professor dia 1 d'octubre
d) Els treballs de lectura s'han de fer a ordinador i amb molta netedat. Si hi ha algun problema, se'n pot parlar.


Estructura del treball

a) S'ha de fer una portada on constaran les dades següents:

Nom de l'alumnat, Curs, Data de lliurament, número de lectura, títol, autor i editorial i Valoració personal de l'1 al 10.

b) S'ha de fer un resum de l'argument del llibre, d'un minim de 15 ratlles d'ordinador.

c) S'ha de posar l'opinió personal i les impressions que s'han tingut durant la seva lectura.


Data màxima de presentació: dia 24 d'octubre durant el primer trimestre, 20 de febrer durant el segon trimestres i 29 de maig durant el 3r trimestre, el qual s'haurà d'exposar oralment a classe a l'adreça de correu electrònic quartaparets@gmail.com o quartbparets@gmail.com . El fitxer ha de ser de WORD, amb lletra arial de cos 12 i a doble espai. El fitxer ha de portar el nom de la persona que l'envia: cognom1_cognom2_inicialdelnom